Cody

Nikolaos Nikolaou

9
Rank
63
Badges
32497
Score
1 – 50 of 3,044

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4617835 to Problem 49642. Pattern find

on 18 Jan 2021 at 17:01

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4617575 to Problem 48925. Logic 1

on 18 Jan 2021 at 16:12

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4617510 to Problem 49247. Logic 4

on 18 Jan 2021 at 16:00

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4582413 to Problem 48940. Logic 3

on 12 Jan 2021 at 13:24

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4582378 to Problem 48930. Logic 2

on 12 Jan 2021 at 13:17

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4582263 to Problem 49262. Logic 5

on 12 Jan 2021 at 13:07

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4578188 to Problem 49317. Logic 9

on 11 Jan 2021 at 20:32

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4578148 to Problem 49312. Logic 8

on 11 Jan 2021 at 20:21

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4577238 to Problem 49272. Logic 6

on 11 Jan 2021 at 16:54

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4576993 to Problem 49322. Logic x

on 11 Jan 2021 at 16:38

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4575628 to Problem 48955. Gray Image

on 11 Jan 2021 at 14:25

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4575538 to Problem 49287. Logic 7

on 11 Jan 2021 at 14:12

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4575378 to Problem 48980. F-score

on 11 Jan 2021 at 13:52

Nikolaos Nikolaou liked Problem 48985. Rotate the Image

on 11 Jan 2021 at 12:43

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4571768 to Problem 49327. Divisors

on 10 Jan 2021 at 19:39

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4571738 to Problem 49332. Sum multiples

on 10 Jan 2021 at 19:35

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4567973 to Problem 49668. Logic 11

on 9 Jan 2021 at 23:01

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4566893 to Problem 49678. Logic 12

on 9 Jan 2021 at 17:31

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 4518558 to Problem 49713. Ohmic Heating

on 31 Dec 2020 at 18:03

1 – 50 of 3,044