Cody

Problem 3102. Rumis Scorer 4

Solution 2154014

Submitted on 8 Mar 2020
This solution is locked. To view this solution, you need to provide a solution of the same size or smaller.

Test Suite

Test Status Code Input and Output
1   Fail
clear board stencil stencil = [ 1 1 1 1 1 1 1 1; 2 2 2 2 2 2 2 2; 0 3 3 3 3 3 3 0; 0 4 4 4 4 4 4 0; 0 0 5 5 5 5 0 0; 0 0 6 6 6 6 0 0; 0 0 0 7 7 0 0 0; 0 0 0 8 8 0 0 0; ]; board(:,:,1) = ['bbbbyyyy';'bbrryyyg';' bbrryy ';' bbryyg ';' bbgg ';' bbbg ';' yy ';' yb ']; board(:,:,2) = [' ';'bbrryyyg';' brryyg ';' brrygg ';' bbrg ';' bbg ';' by ';' yy ']; board(:,:,3) = [' ';' ';' brry g ';' bbrygg ';' brrg ';' brg ';' br ';' bb ']; board(:,:,4) = [' ';' ';' b ';' bb ygg ';' bryg ';' rrg ';' rr ';' br ']; board(:,:,5) = [' ';' ';' ';' ';' ggg ';' ggy ';' gg ';' rr ']; board(:,:,6) = [' ';' ';' ';' ';' ';' gyy ';' gr ';' gr ']; board(:,:,7) = [' ';' ';' ';' ';' ';' ';' gg ';' gr ']; board(:,:,8) = [' ';' ';' ';' ';' ';' ';' ';' r ']; %yellow wins 12 to 11 (g,b) to 6 (r) assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'y'))

ans = 'b b b b b b b b b b b b b b y b b b b y y b b b b y y y b b b b y y y y ' ans = 'bb bb bb bb bb rr bb bb rr rr bb bb rr rr yy bb bb rr rr yy yy bb bb rr rr yy yy yy bb bb rr rr yy yy yy gg ' ans = ' bbbb bbbb brr bbbb brr rrr bbbb brr rrr ryy bbbb brr rrr ryy yy bbbb brr rrr ryy yy ygg bbbb brr rrr ryy yy ygg ' ans = ' bbbb bbbb brbb bbbb brbb rrr bbbb brbb rrr yyyy bbbb brbb rrr yyyy yggg bbbb brbb rrr yyyy yggg gggg bbbb brbb rrr yyyy yggg gggg ' ans = ' bbbb bbbb bbrrg bbbb bbrrg grryg bbbb bbrrg grryg ggggg bbbb bbrrg grryg ggggg bbbb bbrrg grryg ggggg ' ans = ' b b bbbrgg b bbbrgg bbrrgy b bbbrgg bbrrgy ggggyy b bbbrgg bbrrgy ggggyy b bbbrgg bbrrgy ggggyy ' ans = ' ybbrggg ybbrggg yyrrgrg ybbrggg yyrrgrg ybbrggg yyrrgrg ybbrggg yyrrgrg ' ans = ' yybbrgg yybbrgg bybrrrrr yybbrgg bybrrrrr yybbrgg bybrrrrr yybbrgg bybrrrrr '

Output argument "winner" (and maybe others) not assigned during call to "rumis_scorer4". Error in Test1 (line 21) assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'y'))

2   Fail
clear board stencil stencil = [ 2 2 2 2 2 2; 3 3 3 3 3 3; 4 4 4 4 4 4; 5 5 5 5 5 5; 5 5 5 5 5 5; 5 5 5 5 5 5; 5 5 5 5 5 5; 4 4 4 4 4 4; 3 3 3 3 3 3; 2 2 2 2 2 2; ]; board(:,:,1) = ['rrrrbb';'ggrbbb';'ggrrpb';'ggrpbb';'grrppb';'oorrpb';'ooppbb';'ooybbp';'ooyypp';'yyyypp']; board(:,:,2) = ['grrr b';'ggrbpb';'ggrrpb';'rrrbpb';'grbbpp';'ooobpb';'ooyyyb';'oooyyb';'oooypp';'yyyypp']; board(:,:,3) = [' ';'ggrbbb';'ggrrpb';'rrrbbb';'grpbbp';'grppbb';'gyyypb';'ogoypb';'ooo pp';' ']; board(:,:,4) = [' ';' ';'ggrrpb';'rrrbpb';'grpbpp';' rbbbb';' yyybb';'ogoypp';' ';' ']; board(:,:,5) = [' ';' ';' ';'rrrbbb';' rpppp';' r bb';' y y b';' ';' ';' ']; %blue wins 15 to 11 (r,p) to 9 (y,g) to 5 (o) assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'b'))

ans = 'rg rg rr rg rr rr rg rr rr rr rg rr rr rr b rg rr rr rr b bb ' ans = 'ggg ggg ggg ggg ggg rrr ggg ggg rrr bbb ggg ggg rrr bbb bpb ggg ggg rrr bbb bpb bbb ' ans = 'gggg gggg gggg gggg gggg rrrr gggg gggg rrrr rrrr gggg gggg rrrr rrrr pppp gggg gggg rrrr rrrr pppp bbbb ' ans = 'grrrrgrrrrgrrrrgrrrrgrrrrrrrrrgrrrrgrrrrrrrrrpbbbbgrrrrgrrrrrrrrrpbbbbbpbpbgrrrrgrrrrrrrrrpbbbbbpbpbbbbbb' ans = 'gggg gggg rrrrrgggg rrrrrrbpppgggg rrrrrrbppppbbbpgggg rrrrrrbppppbbbpppbppgggg rrrrrrbppppbbbpppbppbpppp' ans = 'oog oog oorrroog oorrrropb oog oorrrropb rbpb oog oorrrropb rbpb ppbbboog oorrrropb rbpb ppbbbbbbbb'

Output argument "winner" (and maybe others) not assigned during call to "rumis_scorer4". Error in Test2 (line 20) assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'b'))

3   Fail
clear board stencil stencil = [ 1 2 3 4 4 4 4 4; 1 2 3 4 4 4 4 4; 1 2 3 4 4 4 4 4; 1 2 3 4 4 4 4 4; 0 0 0 0 3 3 3 3; 0 0 0 0 2 2 2 2; 0 0 0 0 1 1 1 1; ]; board(:,:,1) = ['rrbrrbbr';'rbrrbbrb';'bbrrbbrb';'rbrrbrbr';' brbr';' rrbr';' bbbr']; board(:,:,2) = [' brbbrb';' rrbbbbr';' brbbrbr';' brbbrbr';' rbrb';' brb ';' ']; board(:,:,3) = [' brbbrr';' bbbbr';' rbbrbr';' brrrr';' bb r';' ';' ']; board(:,:,4) = [' rbbr ';' rbbbr';' brrbr';' rbrr ';' ';' ';' ']; %red wins 25 to 19 assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'r'))

ans = 'r r r r r bbb r r bbb rrrrr r bbb rrrrrbbbr r bbb rrrrrbbbbbbbr r bbb rrrrrbbbbbbbbrrrr r bbb rrrrrbbbbbbbbrrrrbr ' ans = 'r r br r br rr r br rr rbbrr br rr rbbrbbbbr br rr rbbrbbbbbbbbr br rr rbbrbbbbbbbbrbbbr br rr rbbrbbbbbbbbrbbbbrrr' ans = 'b b bb b bb rrr b bb rrr rbbbb bb rrr rbbbbbbrb bb rrr rbbbbbbrbrrrb bb rrr rbbbbbbrbrrrrbbbb bb rrr rbbbbbbrbrrrrbbbbrrr' ans = 'r r bb r bb rr r bb rr rbbrr bb rr rbbrbbrbr bb rr rbbrbbrbrrrrr bb rr rbbrbbrbrrrrbbrrr bb rr rbbrbbrbrrrrbbrrrrr ' ans = ' brb brb rbb brb rbb br brb rbb br rbr ' ans = ' rb rb rr rb rr bb rb rr bb r ' ans = ' b b b b b b b b b r '

Index in position 1 exceeds array bounds (must not exceed 7). Error in rumis_scorer4 (line 13) m(i,:) Error in Test3 (line 16) assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'r'))

4   Fail
clear board stencil stencil = [ 1 1 1 1 1 1 1 1; 1 2 2 2 2 2 2 1; 1 2 3 3 3 3 2 1; 1 2 3 4 4 3 2 1; 1 2 3 4 4 3 2 1; 1 2 3 3 3 3 2 1; 1 2 2 2 2 2 2 1; 1 1 1 1 1 1 1 1; ]; board(:,:,1) = ['yyyyybrr';'yyrrbbyr';'yryyyrrr';'yryyrrrr';'yyyrrrbb';'yrrrrbbb';'yyrrrgbb';'yyrrgggb']; board(:,:,2) = [' ';' r yb b ';' yyybb ';' rygrr ';' ryyggr ';' ggygrr ';' ggyggb ';' ']; board(:,:,3) = [' ';' ';' ggy ';' gb r ';' ggbr ';' ggrr ';' ';' ']; board(:,:,4) = [' ';' ';' ';' b ';' b ';' ';' ';' ']; %red wins 19 to 16 (y) to 15 (g) to 14 (b) assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'r'))

ans = 'y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y b y y y y y b r y y y y y b r r ' ans = 'y y yr y yr r y yr r ry y yr r ry bb y yr r ry bb b y yr r ry bb b yb y yr r ry bb b yb r ' ans = 'y y r y r yyg y r yyg yyg y r yyg yyg yyy y r yyg yyg yyy rb y r yyg yyg yyy rb rb y r yyg yyg yyy rb rb r ' ans = 'y y r y r yrg y r yrg yybby r yrg yybbrg y r yrg yybbrg rrr y r yrg yybbrg rrr rr y r yrg yybbrg rrr rr r ' ans = 'y y yr y yr yyg y yr yyg rygby yr yyg rygbrgb y yr yyg rygbrgb rgr y yr yyg rygbrgb rgr br y yr yyg rygbrgb rgr br b ' ans = 'y y rg y rg rgg y rg rgg ryg y rg rgg ryg rgr y rg rgg ryg rgr brr y rg rgg ryg rgr brr br y rg rgg ryg rgr brr br b ' ans = 'y y yg y yg rg y yg rg ry y yg rg ry rg y yg rg ry rg gg y yg rg ry rg gg bb y yg rg ry rg gg bb b ' ans = 'y y y y y r y y r r y y r r g y y r r g g y y r r g g g y y r r g g g b '

Output argument "winner" (and maybe others) not assigned during call to "rumis_scorer4". Error in Test4 (line 17) assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'r'))

5   Fail
clear board stencil stencil = [ 0 0 0 0 1 0 0 0 0; 0 0 0 1 2 1 0 0 0; 0 0 1 2 3 2 1 0 0; 0 1 2 3 4 3 2 1 0; 1 2 3 4 5 4 3 2 1; 0 1 2 3 4 3 2 1 0; 0 0 1 2 3 2 1 0 0; 0 0 0 1 2 1 0 0 0; 0 0 0 0 1 0 0 0 0; ]; board(:,:,1) = [' o ';' oob ';' oobbp ';' obbbppp ';'obboopppo';' oobbbpp ';' ooooo ';' opo ';' o ']; board(:,:,2) = [' ';' o ';' bbb ';' bbp ';' obbppp ';' obbbp ';' bbb ';' ';' ']; board(:,:,3) = [' ';' ';' b ';' bb ';' o bbp ';' b ';' ';' ';' ']; board(:,:,4) = [' ';' ';' ';' b ';' o ';' ';' ';' ';' ']; board(:,:,5) = [' ';' ';' ';' ';' o ';' ';' ';' ';' ']; %blue wins 17 to 16 (o) to 8 (p) assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'b'))

ans = ' o o o o o ' ans = ' o o oo o oo b o oo b o oo b o oo b ' ans = ' o o ob o ob bbb o ob bbb bb o ob bbb bb p o ob bbb bb p o ob bbb bb p ' ans = ' o o b o b b o b b bbbb o b b bbbb pbb o b b bbbb pbb pp o b b bbbb pbb pp p o b b bbbb pbb pp p ' ans = 'o o b o b boo o b boo ob o b boo ob obbooo b boo ob obbooppb o b boo ob obbooppb ppp o b boo ob obbooppb ppp pp o b boo ob obbooppb ppp pp o ' ans = ' o o oo o oo bb o oo bb bb o oo bb bb bbb o oo bb bb bbb pp o oo bb bb bbb pp p o oo bb bb bbb pp p ' ans = ' o o ob o ob ob o ob ob ob o ob ob ob o o ob ob ob o o ob ob ob o ' ans = ' o o p o p o o p o o p o o p o ' ans = ' o o o o o '

Output argument "winner" (and maybe others) not assigned during call to "rumis_scorer4". Error in Test5 (line 19) assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'b'))

6   Fail
clear board stencil stencil = [ 2 2 3 3 3 3 2 2; 2 2 4 4 4 4 2 2; 3 4 5 6 6 5 4 3; 3 4 6 7 7 6 4 3; 3 4 6 7 7 6 4 3; 3 4 5 6 6 5 4 3; 2 2 4 4 4 4 2 2; 2 2 3 3 3 3 2 2; ]; board(:,:,1) = ['rryyobpg';'ryyyobpg';'ryyoobbg';'rryoobbg';'ryyybbgg';'yyybbggg';'ybbbbggg';'yyyyyggg']; board(:,:,2) = ['ryyooopp';'rrryyppp';'rryooogg';'rrrroobb';'ryyybggg';'rybbbbbg';'bgyyyggg';'byygyygg']; board(:,:,3) = [' yyoo ';' ryyp ';'rrroobgg';'rrryobbb';'ryyyoppp';'rrrorybg';' gyybo ';' oyb ']; board(:,:,4) = [' ';' yybp ';' robop ';' gbboo ';' boybo ';' rbggpp ';' ybbo ';' ']; board(:,:,5) = [' ';' ';' boo ';' ggbb ';' oyyy ';' ppp ';' ';' ']; board(:,:,6) = [' ';' ';' oo ';' g bb ';' ooyy ';' p ';' ';' ']; board(:,:,7) = [' ';' ';' ';' o ';' oy ';' ';' ';' ']; %orange wins 12 to 11 (y,p) to 10 (r,g,b) assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'o'))

ans = 'rr rr ry rr ry yyy rr ry yyy yoy rr ry yyy yoy ooo rr ry yyy yoy ooo boo rr ry yyy yoy ooo boo pp rr ry yyy yoy ooo boo pp gp ' ans = 'rr rr yr rr yr yrry rr yr yrry yyyy rr yr yrry yyyy oyyb rr yr yrry yyyy oyyb bppp rr yr yrry yyyy oyyb bppp pp rr yr yrry yyyy oyyb bppp pp gp ' ans = 'rrr rrr yrrr rrr yrrr yyro rrr yrrr yyro ooobbo rrr yrrr yyro ooobbo oooooo rrr yrrr yyro ooobbo oooooo bobpo rrr yrrr yyro ooobbo oooooo bobpo bgg rrr yrrr yyro ooobbo oooooo bobpo bgg ggg ' ans = 'rrr rrr rrr rrr rrr yrrggg rrr rrr yrrggg orybg rrr rrr yrrggg orybg ooobbborrr rrr yrrggg orybg ooobbbobobobb rrr rrr yrrggg orybg ooobbbobobobb bbbo rrr rrr yrrggg orybg ooobbbobobobb bbbo gbb ' ans = 'rrr rrr yyyb rrr yyyb yyyooo rrr yyyb yyyooo yyyyyoorrr yyyb yyyooo yyyyyoobbobyyyrrr yyyb yyyooo yyyyyoobbobyyybgpoyy rrr yyyb yyyooo yyyyyoobbobyyybgpoyy ggp rrr yyyb yyyooo yyyyyoobbobyyybgpoyy ggp ggp ' ans = 'yrr yrr yyrr yrr yyrr ybrb yrr yyrr ybrb bbogp yrr yyrr ybrb bbogp bbrgpp yrr yyrr ybrb bbogp bbrgpp gbypp yrr yyrr ybrb bbogp bbrgpp gbypp gbbp yrr yyrr ybrb bbogp bbrgpp gbypp gbbp ggg ' ans = 'yb yb bgg yb bgg byyy yb bgg byyy byyb yb bgg byyy byyb bybb yb bgg byyy byyb bybb ggoo yb bgg byyy byyb bybb ggoo gg yb bgg byyy byyb bybb ggoo gg gg ' ans = 'yb yb yy yb yy yyo yb yy yyo ygy yb yy yyo ygy yyb yb yy yyo ygy yyb gy yb yy yyo ygy yyb gy gg yb yy yyo ygy yyb gy gg gg '

Output argument "winner" (and maybe others) not assigned during call to "rumis_scorer4". Error in Test6 (line 20) assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'o'))

7   Fail
ind = randi(6); switch ind case 1 clear board stencil stencil = [ 1 1 1 1 1 1 1 1; 2 2 2 2 2 2 2 2; 0 3 3 3 3 3 3 0; 0 4 4 4 4 4 4 0; 0 0 5 5 5 5 0 0; 0 0 6 6 6 6 0 0; 0 0 0 7 7 0 0 0; 0 0 0 8 8 0 0 0; ]; board(:,:,1) = ['bbbbyyyy';'bbrryyyg';' bbrryy ';' bbryyg ';' bbgg ';' bbbg ';' yy ';' yb ']; board(:,:,2) = [' ';'bbrryyyg';' brryyg ';' brrygg ';' bbrg ';' bbg ';' by ';' yy ']; board(:,:,3) = [' ';' ';' brry g ';' bbrygg ';' brrg ';' brg ';' br ';' bb ']; board(:,:,4) = [' ';' ';' b ';' bb ygg ';' bryg ';' rrg ';' rr ';' br ']; board(:,:,5) = [' ';' ';' ';' ';' ggg ';' ggy ';' gg ';' rr ']; board(:,:,6) = [' ';' ';' ';' ';' ';' gyy ';' gr ';' gr ']; board(:,:,7) = [' ';' ';' ';' ';' ';' ';' gg ';' gr ']; board(:,:,8) = [' ';' ';' ';' ';' ';' ';' ';' r ']; assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'y')) case 2 clear board stencil stencil = [ 2 2 2 2 2 2; 3 3 3 3 3 3; 4 4 4 4 4 4; 5 5 5 5 5 5; 5 5 5 5 5 5; 5 5 5 5 5 5; 5 5 5 5 5 5; 4 4 4 4 4 4; 3 3 3 3 3 3; 2 2 2 2 2 2; ]; board(:,:,1) = ['rrrrbb';'ggrbbb';'ggrrpb';'ggrpbb';'grrppb';'oorrpb';'ooppbb';'ooybbp';'ooyypp';'yyyypp']; board(:,:,2) = ['grrr b';'ggrbpb';'ggrrpb';'rrrbpb';'grbbpp';'ooobpb';'ooyyyb';'oooyyb';'oooypp';'yyyypp']; board(:,:,3) = [' ';'ggrbbb';'ggrrpb';'rrrbbb';'grpbbp';'grppbb';'gyyypb';'ogoypb';'ooo pp';' ']; board(:,:,4) = [' ';' ';'ggrrpb';'rrrbpb';'grpbpp';' rbbbb';' yyybb';'ogoypp';' ';' ']; board(:,:,5) = [' ';' ';' ';'rrrbbb';' rpppp';' r bb';' y y b';' ';' ';' ']; assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'b')) case 3 clear board stencil stencil = [ 1 2 3 4 4 4 4 4; 1 2 3 4 4 4 4 4; 1 2 3 4 4 4 4 4; 1 2 3 4 4 4 4 4; 0 0 0 0 3 3 3 3; 0 0 0 0 2 2 2 2; 0 0 0 0 1 1 1 1; ]; board(:,:,1) = ['rrbrrbbr';'rbrrbbrb';'bbrrbbrb';'rbrrbrbr';' brbr';' rrbr';' bbbr']; board(:,:,2) = [' brbbrb';' rrbbbbr';' brbbrbr';' brbbrbr';' rbrb';' brb ';' ']; board(:,:,3) = [' brbbrr';' bbbbr';' rbbrbr';' brrrr';' bb r';' ';' ']; board(:,:,4) = [' rbbr ';' rbbbr';' brrbr';' rbrr ';' ';' ';' ']; assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'r')) case 4 clear board stencil stencil = [ 1 1 1 1 1 1 1 1; 1 2 2 2 2 2 2 1; 1 2 3 3 3 3 2 1; 1 2 3 4 4 3 2 1; 1 2 3 4 4 3 2 1; 1 2 3 3 3 3 2 1; 1 2 2 2 2 2 2 1; 1 1 1 1 1 1 1 1; ]; board(:,:,1) = ['yyyyybrr';'yyrrbbyr';'yryyyrrr';'yryyrrrr';'yyyrrrbb';'yrrrrbbb';'yyrrrgbb';'yyrrgggb']; board(:,:,2) = [' ';' r yb b ';' yyybb ';' rygrr ';' ryyggr ';' ggygrr ';' ggyggb ';' ']; board(:,:,3) = [' ';' ';' ggy ';' gb r ';' ggbr ';' ggrr ';' ';' ']; board(:,:,4) = [' ';' ';' ';' b ';' b ';' ';' ';' ']; assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'r')) case 5 clear board stencil stencil = [ 0 0 0 0 1 0 0 0 0; 0 0 0 1 2 1 0 0 0; 0 0 1 2 3 2 1 0 0; 0 1 2 3 4 3 2 1 0; 1 2 3 4 5 4 3 2 1; 0 1 2 3 4 3 2 1 0; 0 0 1 2 3 2 1 0 0; 0 0 0 1 2 1 0 0 0; 0 0 0 0 1 0 0 0 0; ]; board(:,:,1) = [' o ';' oob ';' oobbp ';' obbbppp ';'obboopppo';' oobbbpp ';' ooooo ';' opo ';' o ']; board(:,:,2) = [' ';' o ';' bbb ';' bbp ';' obbppp ';' obbbp ';' bbb ';' ';' ']; board(:,:,3) = [' ';' ';' b ';' bb ';' o bbp ';' b ';' ';' ';' ']; board(:,:,4) = [' ';' ';' ';' b ';' o ';' ';' ';' ';' ']; board(:,:,5) = [' ';' ';' ';' ';' o ';' ';' ';' ';' ']; assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'b')) case 6 clear board stencil stencil = [ 2 2 3 3 3 3 2 2; 2 2 4 4 4 4 2 2; 3 4 5 6 6 5 4 3; 3 4 6 7 7 6 4 3; 3 4 6 7 7 6 4 3; 3 4 5 6 6 5 4 3; 2 2 4 4 4 4 2 2; 2 2 3 3 3 3 2 2; ]; board(:,:,1) = ['rryyobpg';'ryyyobpg';'ryyoobbg';'rryoobbg';'ryyybbgg';'yyybbggg';'ybbbbggg';'yyyyyggg']; board(:,:,2) = ['ryyooopp';'rrryyppp';'rryooogg';'rrrroobb';'ryyybggg';'rybbbbbg';'bgyyyggg';'byygyygg']; board(:,:,3) = [' yyoo ';' ryyp ';'rrroobgg';'rrryobbb';'ryyyoppp';'rrrorybg';' gyybo ';' oyb ']; board(:,:,4) = [' ';' yybp ';' robop ';' gbboo ';' boybo ';' rbggpp ';' ybbo ';' ']; board(:,:,5) = [' ';' ';' boo ';' ggbb ';' oyyy ';' ppp ';' ';' ']; board(:,:,6) = [' ';' ';' oo ';' g bb ';' ooyy ';' p ';' ';' ']; board(:,:,7) = [' ';' ';' ';' o ';' oy ';' ';' ';' ']; assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'o')) end

ans = ' o o o o o ' ans = ' o o oo o oo b o oo b o oo b o oo b ' ans = ' o o ob o ob bbb o ob bbb bb o ob bbb bb p o ob bbb bb p o ob bbb bb p ' ans = ' o o b o b b o b b bbbb o b b bbbb pbb o b b bbbb pbb pp o b b bbbb pbb pp p o b b bbbb pbb pp p ' ans = 'o o b o b boo o b boo ob o b boo ob obbooo b boo ob obbooppb o b boo ob obbooppb ppp o b boo ob obbooppb ppp pp o b boo ob obbooppb ppp pp o ' ans = ' o o oo o oo bb o oo bb bb o oo bb bb bbb o oo bb bb bbb pp o oo bb bb bbb pp p o oo bb bb bbb pp p ' ans = ' o o ob o ob ob o ob ob ob o ob ob ob o o ob ob ob o o ob ob ob o ' ans = ' o o p o p o o p o o p o o p o ' ans = ' o o o o o '

Output argument "winner" (and maybe others) not assigned during call to "rumis_scorer4". Error in Test7 (line 95) assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'b'))

8   Fail
ind = randi(6); switch ind case 1 clear board stencil stencil = [ 1 1 1 1 1 1 1 1; 2 2 2 2 2 2 2 2; 0 3 3 3 3 3 3 0; 0 4 4 4 4 4 4 0; 0 0 5 5 5 5 0 0; 0 0 6 6 6 6 0 0; 0 0 0 7 7 0 0 0; 0 0 0 8 8 0 0 0; ]; board(:,:,1) = ['bbbbyyyy';'bbrryyyg';' bbrryy ';' bbryyg ';' bbgg ';' bbbg ';' yy ';' yb ']; board(:,:,2) = [' ';'bbrryyyg';' brryyg ';' brrygg ';' bbrg ';' bbg ';' by ';' yy ']; board(:,:,3) = [' ';' ';' brry g ';' bbrygg ';' brrg ';' brg ';' br ';' bb ']; board(:,:,4) = [' ';' ';' b ';' bb ygg ';' bryg ';' rrg ';' rr ';' br ']; board(:,:,5) = [' ';' ';' ';' ';' ggg ';' ggy ';' gg ';' rr ']; board(:,:,6) = [' ';' ';' ';' ';' ';' gyy ';' gr ';' gr ']; board(:,:,7) = [' ';' ';' ';' ';' ';' ';' gg ';' gr ']; board(:,:,8) = [' ';' ';' ';' ';' ';' ';' ';' r ']; assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'y')) case 2 clear board stencil stencil = [ 2 2 2 2 2 2; 3 3 3 3 3 3; 4 4 4 4 4 4; 5 5 5 5 5 5; 5 5 5 5 5 5; 5 5 5 5 5 5; 5 5 5 5 5 5; 4 4 4 4 4 4; 3 3 3 3 3 3; 2 2 2 2 2 2; ]; board(:,:,1) = ['rrrrbb';'ggrbbb';'ggrrpb';'ggrpbb';'grrppb';'oorrpb';'ooppbb';'ooybbp';'ooyypp';'yyyypp']; board(:,:,2) = ['grrr b';'ggrbpb';'ggrrpb';'rrrbpb';'grbbpp';'ooobpb';'ooyyyb';'oooyyb';'oooypp';'yyyypp']; board(:,:,3) = [' ';'ggrbbb';'ggrrpb';'rrrbbb';'grpbbp';'grppbb';'gyyypb';'ogoypb';'ooo pp';' ']; board(:,:,4) = [' ';' ';'ggrrpb';'rrrbpb';'grpbpp';' rbbbb';' yyybb';'ogoypp';' ';' ']; board(:,:,5) = [' ';' ';' ';'rrrbbb';' rpppp';' r bb';' y y b';' ';' ';' ']; assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'b')) case 3 clear board stencil stencil = [ 1 2 3 4 4 4 4 4; 1 2 3 4 4 4 4 4; 1 2 3 4 4 4 4 4; 1 2 3 4 4 4 4 4; 0 0 0 0 3 3 3 3; 0 0 0 0 2 2 2 2; 0 0 0 0 1 1 1 1; ]; board(:,:,1) = ['rrbrrbbr';'rbrrbbrb';'bbrrbbrb';'rbrrbrbr';' brbr';' rrbr';' bbbr']; board(:,:,2) = [' brbbrb';' rrbbbbr';' brbbrbr';' brbbrbr';' rbrb';' brb ';' ']; board(:,:,3) = [' brbbrr';' bbbbr';' rbbrbr';' brrrr';' bb r';' ';' ']; board(:,:,4) = [' rbbr ';' rbbbr';' brrbr';' rbrr ';' ';' ';' ']; assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'r')) case 4 clear board stencil stencil = [ 1 1 1 1 1 1 1 1; 1 2 2 2 2 2 2 1; 1 2 3 3 3 3 2 1; 1 2 3 4 4 3 2 1; 1 2 3 4 4 3 2 1; 1 2 3 3 3 3 2 1; 1 2 2 2 2 2 2 1; 1 1 1 1 1 1 1 1; ]; board(:,:,1) = ['yyyyybrr';'yyrrbbyr';'yryyyrrr';'yryyrrrr';'yyyrrrbb';'yrrrrbbb';'yyrrrgbb';'yyrrgggb']; board(:,:,2) = [' ';' r yb b ';' yyybb ';' rygrr ';' ryyggr ';' ggygrr ';' ggyggb ';' ']; board(:,:,3) = [' ';' ';' ggy ';' gb r ';' ggbr ';' ggrr ';' ';' ']; board(:,:,4) = [' ';' ';' ';' b ';' b ';' ';' ';' ']; assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'r')) case 5 clear board stencil stencil = [ 0 0 0 0 1 0 0 0 0; 0 0 0 1 2 1 0 0 0; 0 0 1 2 3 2 1 0 0; 0 1 2 3 4 3 2 1 0; 1 2 3 4 5 4 3 2 1; 0 1 2 3 4 3 2 1 0; 0 0 1 2 3 2 1 0 0; 0 0 0 1 2 1 0 0 0; 0 0 0 0 1 0 0 0 0; ]; board(:,:,1) = [' o ';' oob ';' oobbp ';' obbbppp ';'obboopppo';' oobbbpp ';' ooooo ';' opo ';' o ']; board(:,:,2) = [' ';' o ';' bbb ';' bbp ';' obbppp ';' obbbp ';' bbb ';' ';' ']; board(:,:,3) = [' ';' ';' b ';' bb ';' o bbp ';' b ';' ';' ';' ']; board(:,:,4) = [' ';' ';' ';' b ';' o ';' ';' ';' ';' ']; board(:,:,5) = [' ';' ';' ';' ';' o ';' ';' ';' ';' ']; assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'b')) case 6 clear board stencil stencil = [ 2 2 3 3 3 3 2 2; 2 2 4 4 4 4 2 2; 3 4 5 6 6 5 4 3; 3 4 6 7 7 6 4 3; 3 4 6 7 7 6 4 3; 3 4 5 6 6 5 4 3; 2 2 4 4 4 4 2 2; 2 2 3 3 3 3 2 2; ]; board(:,:,1) = ['rryyobpg';'ryyyobpg';'ryyoobbg';'rryoobbg';'ryyybbgg';'yyybbggg';'ybbbbggg';'yyyyyggg']; board(:,:,2) = ['ryyooopp';'rrryyppp';'rryooogg';'rrrroobb';'ryyybggg';'rybbbbbg';'bgyyyggg';'byygyygg']; board(:,:,3) = [' yyoo ';' ryyp ';'rrroobgg';'rrryobbb';'ryyyoppp';'rrrorybg';' gyybo ';' oyb ']; board(:,:,4) = [' ';' yybp ';' robop ';' gbboo ';' boybo ';' rbggpp ';' ybbo ';' ']; board(:,:,5) = [' ';' ';' boo ';' ggbb ';' oyyy ';' ppp ';' ';' ']; board(:,:,6) = [' ';' ';' oo ';' g bb ';' ooyy ';' p ';' ';' ']; board(:,:,7) = [' ';' ';' ';' o ';' oy ';' ';' ';' ']; assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'o')) end

ans = ' o o o o o ' ans = ' o o oo o oo b o oo b o oo b o oo b ' ans = ' o o ob o ob bbb o ob bbb bb o ob bbb bb p o ob bbb bb p o ob bbb bb p ' ans = ' o o b o b b o b b bbbb o b b bbbb pbb o b b bbbb pbb pp o b b bbbb pbb pp p o b b bbbb pbb pp p ' ans = 'o o b o b boo o b boo ob o b boo ob obbooo b boo ob obbooppb o b boo ob obbooppb ppp o b boo ob obbooppb ppp pp o b boo ob obbooppb ppp pp o ' ans = ' o o oo o oo bb o oo bb bb o oo bb bb bbb o oo bb bb bbb pp o oo bb bb bbb pp p o oo bb bb bbb pp p ' ans = ' o o ob o ob ob o ob ob ob o ob ob ob o o ob ob ob o o ob ob ob o ' ans = ' o o p o p o o p o o p o o p o ' ans = ' o o o o o '

Output argument "winner" (and maybe others) not assigned during call to "rumis_scorer4". Error in Test8 (line 95) assert(isequal(rumis_scorer4(board,stencil),'b'))

Suggested Problems

More from this Author139

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!