• :
Jan Studnicka on 27 Oct 2021
 • 7
 • 24
 • 0
 • 0
 • 277
Jan Studnicka on 27 Oct 2021
 • 7
 • 13
 • 0
 • 0
 • 277
Jan Studnicka on 26 Oct 2021
 • 8
 • 25
 • 4
 • 0
 • 279
Jan Studnicka on 21 Oct 2021
 • 3
 • 18
 • 0
 • 0
 • 280
Jan Studnicka on 21 Oct 2021
 • 3
 • 17
 • 0
 • 0
 • 267
Jan Studnicka on 20 Oct 2021
 • 6
 • 20
 • 1
 • 0
 • 246
Jan Studnicka on 20 Oct 2021
 • 4
 • 15
 • 2
 • 0
 • 222
Jan Studnicka on 20 Oct 2021
 • 3
 • 26
 • 3
 • 0
 • 216
Jan Studnicka on 18 Oct 2021
 • 4
 • 73
 • 1
 • 0
 • 275
Jan Studnicka on 15 Oct 2021
 • 4
 • 50
 • 2
 • 0
 • 280
Jan Studnicka on 14 Oct 2021
 • 5
 • 50
 • 3
 • 0
 • 279
Jan Studnicka on 5 Oct 2021
 • 7
 • 75
 • 12
 • 0
 • 280
Jan Studnicka on 5 Oct 2021
 • 7
 • 43
 • 13
 • 0
 • 214
Jan Studnicka on 4 Oct 2021
 • 13
 • 153
 • 14
 • 0
 • 264