Pravděpodobnostní analýza ThingSpeak dat - hody kostkou

Pravděpodobnostní analýza průběžně zaznamenávaných výstupů z hodů jednou kostkou.
6 download
Aggiornato 10 ago 2020

Visualizza la licenza

Live skript načítá data z Martinova ThingSpeak kanálu zde:

https://thingspeak.com/channels/1038633

Martin na kanál průběžně přidává nové záznamy ze svých hodů jednou konkrétní kostkou.
Každý záznam je řádkový vektor obsahující počty jednotlivých padnutí šesti možných čísel ve sta hodech.

Ve skriptu provádím pravděpodobností analýzu na těchto datech. S využitím centrální limitní věty posuzuji hypotézu, že je Martinova kostka spravedlivá.

Cita come

Jan Studnicka (2024). Pravděpodobnostní analýza ThingSpeak dat - hody kostkou (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/79027-pravdepodobnostni-analyza-thingspeak-dat-hody-kostkou), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .

Compatibilità della release di MATLAB
Creato con R2020a
Compatibile con R2019a e release successive
Compatibilità della piattaforma
Windows macOS Linux
Community
Ulteriori file sono disponibili nella  ThingSpeak Community

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!
Versione Pubblicato Note della release
1.0.0