photo

Stalin Tipán


Attivo dal 2019

Followers: 0   Following: 0

Statistica

  • First Answer

Visualizza badge

Feeds

Visto da

Risposto
How to get power system analysis toolbox(PSAT)?
Para el correcto funcionamiento de PSAT dentro de Matlab este debe ser el R2016a, caso contrario aparecerán errores indeseables....

quasi 5 anni fa | 0